Hét familiebad in Hoog-Keppel

Monumentenweg 32, Hoog-Keppel

Hessenbad

Algemene voorwaarden

Stichting Exploitatie Hessenbad (handelend onder de naam Hessenbad), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 09197313, hierna te noemen: Hessenbad.

​Het Hessenbad verleent u hierbij toegang tot de website www.hessenbad.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Hessenbad behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het Hessenbad.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het Hessenbad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan het Hessenbad nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Het Hessenbad houdt zich aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Foto’s en filmpjes maken mag, maar houdt wel rekening met de privacy van anderen. Dit geldt zowel voor bezoekers als werknemers en vrijwilligers van zwembad Hessenbad (zie ook onder ‘veel gestelde vragen’).

Bent u niet tevreden? Laat het ons weten. U kunt, als u in het zwembad bent, een van onze medewerkers aanspreken.

U kunt ons vanzelfsprekend ook bellen of een mail sturen aan info@hessenbad.nl. We zoeken altijd samen met u naar een oplossing.

Overige algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid gebouw
Het betreden en gebruik van alle faciliteiten van het Hessenbad is volledig op eigen risico. Het Hessenbad is niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval of zoekgeraakt voorwerp van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Vereniging Hessenbad geeft toegang tot alle faciliteiten op het terrein van het Hessenbad tijdens reguliere openingstijden of bij gebruik van het terrein op basis van specifieke afspraken of overeenkomst.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Het zwembad sluit – mede rekening houdend met de weersomstandigheden – medio september. Uw lidmaatschap dient vóór 1 oktober te worden beëindigd. Is uw opzegging op 1 oktober niet ontvangen dan wordt het lidmaatschap met één jaar verlengd.

Restitutie

Indien u geen gebruik kunt maken van uw lidmaatschap wordt er geen restitutie verleend.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt, afhankelijk van het dispuut, het bestuur van het Hessenbad of het bestuur van Vereniging Hessenbad. Een verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur via info@hessenbad.nl