Is er gratis WiFi?

Ja, het Hessenbad beschikt over een gratis Wifi-netwerk voor bezoekers. Dit is een niet beveiligd netwerk.