Steun het Hessenbad! Draag nu een steentje bij voor een toekomstbestendig buitenbad

In de bossen van Hoog-Keppel ligt sinds 1970 buitenzwembad het Hessenbad. Sinds 2018 is dit zwembad volledig in handen van de lokale gemeenschap! Met ruim 80 vrijwilligers, 500 vaste leden (huishoudens) en steun van diverse lokale bedrijven houden we het zwembad in stand.

De jaarlijkse exploitatie is kostendekkend, een hele prestatie! Maar de gebouwen en technische ruimte zijn deels verouderd en dat geeft hoge energiekosten en andere uitdagingen. Om het zwembad ook in de toekomst veilig en kostendekkend open te houden, is renovatie en verduurzaming van het bad noodzakelijk.

We willen bijvoorbeeld de daken vernieuwen en investeren in zonnepanelen zodat we de energiekosten verlagen. En we hebben plannen om de sanitaire ruimtes in een fris jasje te steken en op duurzame wijze van warm water te voorzien. Wil je het plan lezen? Download dan hier onze brochure!

Het Hessenbad beschikt zelf niet over reserves en daarom zoeken wij de steun van onze leden, sponsoren en anderen die het bad een warm hart toedragen.

Om het plan uit te voeren hebben wij 100.000 euro eigen geld nodig. Zodra dit bedrag binnen is, gaat de renovatie van start! Op deze website houden we de stand bij. We hebben reeds 45.000 euro in kas van eerdere giften, onze sponsoren en spaargeld van de vereniging.

Hoe kun je bijdragen?

Je kunt je donatie ook overmaken op NL62 RABO 016 331 06 61 t.n.v. Stichting Exploitatie Hessenbad.

De actuele stand (26-07-2023)

We hebben nog 54.000 euro nodig!

Toegezegde donaties/beschikbare bronnen:

  • Rabobank Graafschap: 10.000 euro
  • Spaargeld Vereniging Hessenbad: 15.000 euro
  • Sponsorinkomsten 2023/2024: 9000 euro
  • Overige donaties: 12.000 euro

Ben je al lid van het Hessenbad? Ook onze leden roepen wij op om een extra gift te geven! Daarmee kunnen wij investeren en het zwembad nadien tegen het lage tarieven open houden! Wij vinden het belangrijk dat zwemmen voor iedereen betaalbaar blijft en ons streven is om het lidmaatschapstarief van 100 euro te behouden.

Uiteraard hebben wij ook bij gemeente Bronckhorst subsidie aangevraagd. Vooralsnog hebben we nog uitsluitsel gekregen over een bijdrage vanuit de gemeente. We blijven hier uiteraard ook op inzetten.